چرم بزی چیست و چه تفاوتی با سایر انواع چرم دارد

چرم بزی چیست و چه تفاوتی با سایر انواع چرم دارد